Tin Tức

 

Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp

22/1

Nhân dịp Open BTC xin thông báo khuyến mại 100% thẻ nạp
100% giá trị thẻ Zing + 80% giá trị thẻ điện thoại PcV.jpg
Khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp nhân dịp OPEN